Спрете антибиотиците лечение
Заместете антибиотиците с естествени продукти. Нови изследвания.. Прочети >>>
Още:
Рецепта против грип и настинка
Квантово йонно-лечение
Подобрете имунитета си

Силата на добрия масаж
Ползата да сте сътрудник
Био-енергийно лечение

цена на "ЧАЕВЕЦ": Масло от чаено дърво, Млечния конкрет от д-р Фьорстер

Петър Дънов: Мисълта може да излекува всяка болест
Петър Дънов: Мисълта може да излекъва всяка болест

Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Ако знаеше законите, които управляват мисълта му, човек би се справил с всички свои недъзи. Няма недъг, който мисълта да не е в състояние да изправи.
Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Хората, ако знаят как, чрез концентрация на мисълта си могат да разтопят всички скърби и болести.
При здравословно състояние организмът има едни вибрации. При различните болести са различни вибрациите, но всяка болест говори за понижени вибрации. Температурата трябва да се повиши. Това става с изговаряне на специални мисли и формули, които човек, като ги изговори и внесе в организма си, променят вибрациите. Това се постига и с гледане на хубави картини, пейзажи, звездното небе може също да служи за цяр.
Обезсърченият и болният да гледат трептящите с различна светлина звезди. От светлината на звездите човек може да се насърчи и да се лекува.
Човек може да се лекува чрез мисълта си. Колкото по-силна и съсредоточена е мисълта на човека, толкова по-лесно може да се излекува от известна болест. Достатъчно е да каже една дума, за да се излекува. Има думи, които действуват магически върху човека. Той трябва да знае и кога да каже думата. Всяко нещо трябва да става на своето място и време.
Болестите се дължат на натрупване на чужди вещества, обаче чрез мисълта и волятаси човек може да ги изхвърли вън от тялото си и да оздравее. Колкото по-възвишена е мисълта, толкова по-големи възможности крие в себе си.
Силната мисъл лекува всички болести. Кабалистът изяснява по следния начин лекуването чрез мисълта: мисълта е в състояние да видоизмени вибрациите на човешкото тяло. Когато човек заболее, тези вибрации се понижават; с мисълта той може да ги обърне от нисши във висши.
Хремата например се предизвиква от особен род микроби, които попадат в носа, и ако вибрациите са понижени, те намират условия за размножаване. Като се размножават, те дразнят слизестата ципа на носа, носните жлези, за да се освободят от това дразнене, отделят изобилно течност, която ги изхвърля навън.
Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си; когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръскват, отдалечават се от човека, вследствие на което се появява заболяване.
Например, ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете.
Законът е следният: ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение.
Вие можете да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него.
Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувствува по-добре. В туй отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания.
Когато волята взима участие, вие можете сами да се лекувате. При участие на волята вие можете да стоите с часове вън на студа с тънки дрехи, без да се простудите. Мислено човек може да си изработи топла,магнетична дреха, с която и в най-големия студ няма да трепери. Без такава дреха, без участието на волята, колкото добре да е облечен, човек пак може да усеща студ и да се простудява.
Ако някой заболее от ревматизъм, трябва да го хване, да го разтърси малко и да започне да му говори, че е забъркал пътя си и да напусне организма му. Ако ревматизмът се е загнездил някъде в рамото, трябва да го насочва към лакътя си, после към пръстите на ръката, докато го изкара навън.
Болестите се лекуват не само с лекарства, но и с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Мощна е силата на мисълта.
Ако някой от вас страда от треска, нека вложи в себе си мисълта, че иска да оздравее, да посвети живота си за реализиране на едно добро, велико дело. В скоро време мисълта започва да работи в него и треската ще мине. Ако идеята му даде добър резултат и той оздравее, това показва, че тя е проработила. Всяка идея, всяка добродетел, която може да се реализира, първо подобрява здравето на човека.
Индусите имат следния начин за лекуване на раните си: събират праната от природата и с помощта на мисълта си отправят тази прана към болното място, което най-много за 20 минути оздравява.
Докато живеете в света на противоречията, трябва да знаете, че се намирате под закона на внушението. Никой смъртен, даже и безсмъртен, не е свободен от този закон. Като имате предвид това, всякога ще държите в ума си положителни мисли и чувства, ако искате да се освободите от много болезнени състояния, които не са ваши. Ако се свържете с някой човек, който страда от крак, и вие ще изпитате същата болка.
Има дни и часове, когато внушението се отразява вредно върху човека. Тогава нито той трябва да внушава, нито другите на него. В такива моменти човек трябва да се огражда от внушението така, както военните се ограждат от своите неприятели с ред крепости.
Яви се тумор в корема или другаде някъде.Не се плашете това показва, че се е насъбрала на едно място излишна енергия, която трябва да се отправи някъде навън. Ще стимулирате някои от здравите клетки наоколо да изгонят тази енергия вън, мисълта да е силна, съсредоточена и ще се дойде до естественото състояние. Ако няма друг изход, може и с операция да се премахне болестта. Но със силна, концентрирана мисъл един тумор може да изчезне сам по себе си.
Чрез внушение може да поболите и най-здравия човек. Чрез внушение може да изкарате какъвто и да е тумор вън от тялото, и то за 24 часа. За три дни може да изкарате тумор, като поставите болния в магнетичен сън. Чрез внушение какъвто и да е тумор може да се премахне, зависи всичко от мисълта.
Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта: Аз съм здрав, и в скоро време хремата ще ви напусне. Здравият често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обратното мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта.
Разумното, доброто, великото в човека е в състояние да се бори с микробите, които причиняват болестите. Прилагайте добрите и положителни думи и мисли като формули, с които можете да си въздействувате.
Как лекуват днес туберкулозните? Турят ги на легло да не се движат нито наляво, нито надясно, хранят ги по особен начин и нищо повече. Не, нека оставят болния свободно, ако иска да лежи да лежи, ако иска да се разхожда да се разхожда, но да започне да произнася много пъти на ден думите: Ще оздравея, като постепенно увеличава и стигне до 1000 2000 пъти на ден.
Първият ден да произнесе тия уми 100 пъти, вторият 120 пъти, третият ден 150 пъти и т.н., докато стигне до 1000 или 2000 пъти. Така може да се лекува всяка болест, всяко обезсърчаване. По този начин тежката,тъмна атмосфера около болния се разведрява, става светла, приятна и той от ден на ден се усеща все по-добре, по-разположен. Тогава всички здрави хора ще почнат да посещават този човек.
Петър Дънов
Източник: highviewart

ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ: Енергийна медицина и как се лекува с енергия

Квантова енергия, квантово лечение, Енергийно лечение, Прана, Рейки, Ки енергия, Самолечение,
ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ
Живата Енергия на Енергийната писалка

Енергийно лечение и Енергийна медицина са методи за лечение чрез енергия на квантово ниво (наричана прана, ки, рейки, скаларна и т.н.). Малко хора знаят, че различните техники за лечение с енергия са ефективни при лечението на почти всички заболявания.

Как става това? Основно, Енергийното лечение възвръща равновесието и балансира енергийното поле на тялото (Аурата). А какво са болестите? Те са симптом когато е нарушен нормалният трансфер на енергия в нашето енергийно поле. В резултат в тялото ни се появяват най-различни блокажи - сигнали за нарушен баланс и наличие на деструктивна (негативна, болна) енергия.

Когато разплага с голямо количество позитивна енергия, клетката е здрава. Ако изпитва недостиг на енергия или е заразена от негативна енергия, клетката започва да се разболява.

За тези, които нямат силна енергия или искат да я подсилят, предлагаме да си закупите Квантова енергийна писалка (стик). Квантовият Енергиен Стик може да балансира, изравни, изчисти и подсили енергийно. С нея всек може да се лекува сам в къщи, да лекува семейството си и познатите. С нея се работи лесно и ефекта е бърз и осезаем, защото Енергийната писалка има силна квантова енергия, която моментално влияе на болната енергия. Най-хубавото е, че не намалява с времето, нито се зарежда. Може да се ползва цял живот, от вас и всички ваши близки.

Квантовото Енергийно лечение, пречиства и балансира

Как се лекува с Енергия и какво представлява Енергийното Лечение? Енергийното Лечение е уникално средство, което ви лекува и помага с насочена квантова скаларна енергия. Можете винаги да носите този Енергиен стик и моментално да си помогнете, където и да се намирате! Въздейства ефективно за лечение на цяла гама от болести, травми и проблеми.

Това е революционно нов подход за бързо и безвредно оздравяване и хармонизиране на всеки човек, включително, деца и бебета. Помага за постигане на емоционално и душевно здраве и хармония само за броени минути - правейки кръгови движения с Квантовата енергийна писалка.

 1. Премахва енергийни блокажи в тялото
 2. Изчиства нашето Био-поле
 3. Улеснява изцелението
 4. Зарежда нас, храните и течностите с енергия
 5. Помага на домашни любимци и растения
 6. Възвръща баланса в органите и цялото тяло
 7. Може да помогнете на други при болки и заболявания
 8. Възстановява и енергизира средата, в която живеем
Личният ми опит показва, че е особенно ефективна при болки в кръста, ставите, врата, грабначния стълб, коленете. Много от видеата в Ю-тюб показват бързо изцеление точно на такъв тип проблеми.  Но опита ми показва невероятни резултати при настинки, хрема, температура, кашлици. С други думи, проблеми свързани с дробовете и лимфната система. Описанеито на начина му на работа обяснява защо.

Но да навлезем в още по-серозни области, където Квантовата писалка е изключително полезна. Това са сърцето, балансиране на кръвното налягане, бъбреците, черния дроб, жлезите и другите важни органи.

Всеки може да лекува с Енергийната писалка:

Всички болести се повлияват от лечението с прана (квантова енергия)? По принцип 100% от болестите се дължат на нарушен баланс в енергийното тяло на човека. Така че ако можеш да повлияеш на тази енергия, можеш и да лекуваш. Квантовата енергийна писалка прави точно това.

Нано-стик излекува коляното и болките в кръста и раменете ми
Енергийно лечение
Лечение на източника с Енергийно Лекарство

Енергийна писалка със силна скаларна енергия и висока йонизация за бърз лечебен ефект.
Методи за енергийно лечение, енергийна защита и пречистване

Методи за енергийно лечение, енергийна защита и пречистване. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.
Дистанционната Система за Енергийно Лечение /ДСЕЛ/ е безопасно, естествено и достъпно за всеки. Извършва се чрез ефирен /нефизически/ контакт между енергийния терапевт и поле на човека, пожелал лечение. Енергийното лечение действа независимо от разстояние.

Как да се лекувам с Квантова енергия

През април и май ще се проведе курс, семинар за обучение по Квантово енергийно лечение (при формиране на група от минимум 7 човека). При Обучението по Енергийно лечение автоматически научавате принципите за Духовно Развитие. Но можете да поръчате Квантов стик  и да ви изпратим кратко упътване за начините на ползване. квантова медицина квантово лечение как да излекувам с квантова лечебна писалка
Енергийно лечение: Използване на жизнената сила

Човек е създаден в хармония с природата и Създателя - Бог. Проблемите идват, когато невежеството, потъването в материялното и негативизма подкопаят духовното ни състояние. Стресът натрупан енергийно в организма избива във физически болести и проблеми. Стресът се натрупва като квантова енергия, която в един момент избива в най-слабите места.

Енергийното лечение съществува от векове. Сейким е древноегипетска система за енергийно лечение. Патрик Зиглър посещава Египет и преоткрива Сейким през 1979. Но с развитието на съвремените квантови познания науката за първи път може да обясни защо енергийното лечение е толкова ефективно.

ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРИРОДАТА НА "ЖИВАТА ЕНЕРГИЯ

Вече можем да сканираме тялото на квантово ниво и видим енергийните канали, аруата и нарушената енергия при болести. Можем лесно да направим квантова диагностика, показваща всички енергийни честоти в тялото. С тази съвременна технология можем да коригираме толкова много неща, невъзможни за досегашната медицина. Можем да прочистим енергиен канал против простудни заболявания, да спрем щтракането в коленете, да изтеглим високата температура, да освободим сърцето и дробовете си и още много. 

Много от тези процеси стават автоматически при въздействието с Квантовия стик. Енергията сама отива там където е нужна. Енергийното лечение помага на цялостното ни състояние,  То засилва цялостно енергийното ви поле със жизнена сила, която е Универсална енергия, присъстваща навсякъде във Вселената. Наричаме я прана, рейки или кии енергия. Учените я определят като нулева, космическа или квантова скаларна енергия.

Времето на хапчетата свърши: 
Комбиниран стик с Американска и Японска технология


Комбинирания стик е съчетание на 2 технологии; Американската, Японската). Не е скъп, както тези от 300-600 лв., но далеч надминава по лечебни качества евтините версии, които са само за зареждане на храната и водата.

ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА АУРАТА С КВАНТОВ СТИК
ПИСАЛКА НА КЕШЕ И КВАНТОВОТО ЛЕЧЕНИЕ


Спрете да харчите за лекарства

Обикновено Енергийното лечение се извършва от специалист, чрез насочване на потока от Универсалната енергия в областите на болките. В случая, просто насочвате Квантовата писалка и правите кръгови дижения, пасажи, или просто я закачвате наблизо - изцелението започва веднага.

Енергийното лечение с Квантовия нано-стик просто влива позитивна, здрава енергия в клетките, които страдат от дефицит на такава енергия. Квантовата енергийна пръчка извлича деструктивната (болна, негативна) енергия от клетките, позволявайки бързо самоизцеление на организма без нуждата от лекарства.

Помага ефективно:
 • за болки в кръста, раменете и врата
 • за проблеми със ставите, коленете, шипове и др.
 • при настинки, температура, хрема, кашлица
 • за проблеми свързани с кръвта и лимфите
 • за проблеми свързани с блокирана енергия и натрупан стрес 

Енергийно Лечение- Уроци за самолечение с енергия на живота (Прана, Рейки, Ки енергия).

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
Болки в гърба и Квантова Терапия
Писалка на Кеше и Квантовото лечение
КВАНТОВ ЛЕЧЕБЕН МЕДАЛЬОН
Tяло ни има механизъм за самолечение
Как да изцелите Алергията, дробовете и настинките?


Демонстрация за силата на Квантовия медальон


Квантова енергия, квантово лечение, Енергийно лечение, Прана, Рейки, Ки енергия, Самолечение, 

КОКОСОВО МАСЛО капсули

Богат извор на наситени мастни киселини

 
Цена: 60 к. 48,50 лв.
Кокосово масло е едно от малкото ядливи масла, които могат да бъдат класифицирани като "супер храни". Неговата уникална комбинация от мастни киселини има изключително положително влияние върху здравето и състоянието на организма като цяло. Някои от тези ползи са редуциране на мазнините и подобряване на мозъчната функция. В кокосовото масло има и голямо съдържание на лауринова киселина, която подпомага унищожаването на бактерии, вируси и гъбички.  

РСИ      намаление  25% намаление от 29.07. - 02.08.2019 г.  
48,00 лв 36,38 лв.

СЪСТАВ:  
Капсулите съдържат 1000 мг чисто, нерафирано, органично кокосово масло - един от най-богатите източници на наситени мастни киселини.  

Кокосовото масло не е рафинирано и ароматизирано, поради което в него са запазени всички важни хранителни вещества. В тях няма добавени синтетични консерванти и стабилизатори. Капсулите са без мирис.    

ДЕЙСТВИЕ НА СЪСТАВКИТЕ: 
Кокосово масло – Кокосово масло е един от най-богатите източници и уникална комбинация на наситени мастни киселини, които имат мощни лечебни свойства.  За разлика от повечето дълговерижни мастни киселини, които присъстват обичайно в храната, средноверижните мастни киселини на кокосовото масло действат по различен начин в метаболитните процеси. Те преминават от стомашночревния тракт директно в черния дроб, където се трансформират в бърз източник на енергия или се превръщат в кетони. Кетоните могат да имат терапевтичен ефект при заболявания на мозъка като епилепсия и Алцхаймер. Всеизвестен факт е, че популациите, в чието хранене присъстват кокосовите орехи са сред най-здравите в света. Кокосово масло увеличава консумацията на енергия, като подпомага изгарянето на повече мазнини. Също така, намалява апетита, като по този начин помага за понижаване на теглото. Кокосовото масло
може да помогне за редуциране на мастните натрупвания, особено на опасната мастна тъкан в коремната област.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
- стимулира метаболизма и подпомага здравословното балансиране на теглото
- балансира нивата на холестерола в кръвта
- мастните киселини в кокосовото масло способстват за подобряване на мозъчната функция и дейността на сърдечносъдовата система
- лауриновата киселина в кокосовото масло допринася за справянето с инфекции, като унищожава бактерии, вируси и гъбички
- защитава косата от увреждане, хидратира кожата.

ДОЗИРОВКА: 
Приемат се по 1 - 4 капсули на ден с достатъчно течност.  

                                                                                                        Д-р Ениса Кармазин ОПАКОВКА: 60 капсули  - 48,50 лв.

NUTRI-SHAPE ШЕЙКОВЕ

Цена: 490 г 100 лв.

чудесни опции за заместване на храненето:
- хранителни
- вкусни
- здравословни

Какво е заместител на храненето?
- храна състоящата се от пълна порция - хранителни съставки (200 - 250 kcal енергия, белтъчини, витамини и минерали) необходими за вашето тяло
- здравословен протеин ( протеинов индекс - 100, има всички 20 аминокиселини)
- протеините трябва да формират 25 - 50 % от общата енергия на продукта
- с високо съдържание на протеини - не сте гладни по време на диета
- може да ви гарантира безопасна загуба на тегло
- бърза закуска, когато сте в движение - да си възвърнете енергия

Тиенс щейкове са научно разработени, за да се впишат в цялостна система в начина ви на живот.
Те могат да бъдат използвани по време на диета с ограничаване на калориите
 - сваляне на тегло
- за поддръжка на теглото като ежедневни ястия
- за здравословно хранене


NUTRI-SHAPE шейкове
- с високо съдържание на здравословен, растителен протеин, който допринася за растежа на мускулна маса
- високо съдържание на фибри (от соя и други бобови), с разтворими фрукто-олигозахариди и инулин
- съдържат витамини от група В, витамин С, желязо и магнезий, които допринасят за нормалния енергиен метаболизъм и намаляват умората и отпадналостта
- съдържат витамини В, С, Е, манган, цинк и селен, които допринасят за защита на клетките от оксидативния стрес
- съдържат протеолитични ензими (папая - папаин, ананас - бромелаин), които играят важна роля в смилането на протеини, имунна функция и други жизненоважни процеси

Шейк с вкус на летни ягоди
- мощен антиоксидант
- подобрява функцията на очите
- помага за по-добро храносмилане
- съдържа висококачествен растителен протеин
- вкусно и здравословно сваляне на излишните килограми

Активни съставки:
екстракт от годжи бери, екстракт от папая, концентрат от плодовете на ананас

-само 212 калории в 1 доза Шейк


Шейк Шоколадова енергия
- подсилва имунитет
- контролира нивото на холестерола
- подобрява циркулация на кръвта
- помага за по-добро храносмилане
- съдържа висококачествен растителен протеин
- вкусно и здравословно сваляне на излишните килограми

Активни съставки:
гъби рейши, екстракт от папая, концентрат от плодовете на ананас

-многобройни основни хранителни вещества, включително 24 витамини и минерали, както и активни вещества от растителен произход;
-15 грама протеин, който действа като перфектен асистент за отслабване или управление на теглото - осигурява на вашите клетки сила, докато изгаряте калориите от мазнини и въглехидрати. 

-само 216 калории в 1 доза
 
490 г = 14 порции х 35 г

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации